Lịch trình

Lựa chọn lịch trình nâng cao

Lựa Chọn Lịch Trình Nâng Cao

Đây là phần tiếp theo của phần Giới thiệu cách lập kế hoạch Scheduling Introduction phòng khi không có lịch trình ngủ tiêu chuẩn nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Một số khái niệm được đề xuất ở đây tiên tiến hơn và một số có thể dựa theo thử nghiệm hơn một

Lên lịch trình

Lên Lịch Trình Ngủ Đa Pha

Thiết kế một lịch trình hiệu quả là một nghệ thuật dựa trên khoa học. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người ta chỉ đơn giản phát minh ra những lịch trình hàng ngày cho những giấc ngủ ngủ ngắn là cảm thấy yên tâm và hài lòng với nó. Thay vào

Scroll to Top