Lịch trình
0
Lựa Chọn Lịch Trình Nâng Cao
0

Đây là phần tiếp theo của phần Giới thiệu cách lập kế hoạch Scheduling Introduction phòng khi không có lịch trình ngủ tiêu chuẩn nào phù hợp với nhu cầu của ...

0
Lên Lịch Trình Ngủ Đa Pha
0

Thiết kế một lịch trình hiệu quả là một nghệ thuật dựa trên khoa học. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người ta chỉ đơn giản phát minh ra những lịch ...

JOY
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0