Triphasic

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Tri Core (3 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình liên quan đến kiểu ngủ Tri Core tương đối bất thường. Nó không phổ biến lắm do lịch trình khó khăn cùng với việc nhiều lần đánh thức. Các lịch trình trong nhóm này có 1 giấc ngủ chính tập trung vào SWS, 1 giấc ngủ chính tập trung vào REM và 1 …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Tri Core (3 Giấc Ngủ Chính) Read More »

Dual Core

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dual Core (2 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình giấc ngủ lõi kép (DC) ban đầu được đề xuất bởi Cộng đồng Polyphasic dựa trên giấc ngủ Segmented (Segmented Sleep). Thay vì chỉ có một giấc ngủ chính duy nhất, thì nó sẽ chia giấc ngủ chính thành 2 lần. Lần thứ nhất bị chi phối bởi SWS,  lần thứ hai chủ …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dual Core (2 Giấc Ngủ Chính) Read More »

Kiểu ngủ Everyman

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Everyman

“Everyman” là cái tên được đặt ra để mọi người cảm thấy ít cực đoan hơn cho Uberman. Puredoxyk_người đặt tên và phổ biến kiểu ngủ Uberman cũng đề xuất kiểu ngủ Everyman (ngày nay là biến thể thành Everyman 3) như một cách để dễ thích nghi với việc ngủ ít hơn. Đồng thời …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Everyman Read More »

Những Điều Cần Biết Về Biphasic (Ngủ Hai Pha)

Lịch trình trong lịch ngủ Biphasic đặc trưng chỉ bao gồm hai giấc ngủ. Lịch trình ngủ chính của biphasic là Segmented và Siesta. Chúng đã được sử dụng làm lịch ngủ chính trong một thời gian dài suốt lịch sử loài người và tiếp tục hoạt động rất tốt trong thế giới hiện đại. …

Những Điều Cần Biết Về Biphasic (Ngủ Hai Pha) Read More »

Nhịn ăn gián đoạn

Intermittent Fasting – Nhịn ăn gián đoạn – Cho người mới bắt đầu

Nhịn ăn không liên tục (Intermittent fasting) hiện giờ là một trong những xu hướng sức khỏe và thể dục phổ biến nhất thế giới. Mọi người đang sử dụng nó để giảm cân, cải thiện sức khỏe và đơn giản hóa lối sống của họ. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó có thể có …

Intermittent Fasting – Nhịn ăn gián đoạn – Cho người mới bắt đầu Read More »

Scroll to Top