Lịch trình E3 Lê Giang Anh

Nhật ký thích ứng polyphasic Sleep lịch trình E3 & E2

Bài đầu tiên của blog Biohack Plus, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của tôi trong quá trình thích ứng với lịch trình E2 & E3 (Everyman 2 & 3) của tôi suốt 1 năm rưỡi qua. Thói Quen Trước Kia Từ rất lâu rồi tôi đã là một con cú đêm đúng […]

Nhật ký thích ứng polyphasic Sleep lịch trình E3 & E2 Read More »