Ngủ đa pha

Cơ Bản Về Giấc Ngủ Polyphasic

Giấc ngủ polyphasic hay còn gọi là ngủ đa pha, là một thực hành dựa trên việc phân chia giấc ngủ thành nhiều giấc nhỏ hơn mỗi ngày, trái ngược với việc ngủ trong một giấc duy nhất phổ biến đối với hầu hết các quốc gia. Lấy cảm hứng từ giấc ngủ trưa phổ […]

Cơ Bản Về Giấc Ngủ Polyphasic Read More »