Các chất

Cẩn Trọng Các Loại Chất Nạp Vào

Có một số thứ chúng ta tiêu dùng hàng ngày có thể ảnh hưởng đến độ trễ giấc ngủ hoặc thay đổi số lượng và độ sâu của các loại giấc ngủ. Trong khi những người ngủ một có thể ít nhạy cảm với những điều này, thì những người ngủ đa pha phải xem