Cân nhắc

Chế độ dinh dưỡng

Cân Nhắc Về Chế Độ Dinh Dưỡng

Ăn uống không lành mạnh với chế độ ăn ít rau và thực phẩm có hàm lượng carbohydrate (đường / glucose) nặng nhanh, có liên quan đến việc làm chất lượng giấc ngủ tệ đi. Do đó, hãy khôn ngoan khi chủ động quản lý thói quen ăn uống của bạn để đảm bảo giấc

Cân nhắc về xã hội

Cân Nhắc Về Xã Hội

Các nhân tố trong xã hội thật sự rất quan trọng trong việc nghiên cứu để thực hiện giấc ngủ đa pha nếu đó là thời điểm thích hợp để bắt đầu thích ứng với nó. Những người khác có thể thấy thật tuyệt vời cho việc thích nghi, vì họ có thể tự hỗ

Scroll to Top