Lựa chọn lịch trình nâng cao

Lựa Chọn Lịch Trình Nâng Cao

Đây là phần tiếp theo của phần Giới thiệu cách lập kế hoạch Scheduling Introduction phòng khi không có lịch trình ngủ tiêu chuẩn nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Một số khái niệm được đề xuất ở đây tiên tiến hơn và một số có thể dựa theo thử nghiệm hơn một