Sleep Traking

Zeo

Thiết Bị Theo Dõi Giấc Ngủ ZEO

Zeo là một cái băng đầu nhỏ chứa EEG đơn kênh. Công ty đã sản xuất hai phiên bản chính: dạng để đầu giường (ảnh trái) với đồng hồ báo thức tích hợp, và phiên bản Mobile kết nối với điện thoại qua bluetooth. Độ chính xác của việc đọc khá cao, ở mức 75%

Scroll to Top